De Vergeten Onzichtbare Groep

A presentation at Podcast Festival 2020 in September 2020 in by Darice de Cuba

Slide 1

Slide 1

De vergeten onzichtbare groep

Presnetatie door Darice de Cuba

Slide 2

Slide 2

Nederlandse Podcasts en Ik

De enige Nederlandstalige podcast die ik kan volgen is β€œZiek”. Podcasts zonder transcripties zijn de reden dat ik geen abonnement neem op veel nieuws websites. Waarom betalen als een deel voor mij ontoegankelijk is? πŸ‘½

Slide 3

Slide 3

Als een groep vrienden die in een cirkel staan, allemaal met hun rug naar mij toe - Darice

Slide 4

Slide 4

Waarom bijna geen transcripties?

Toegankelijkheid komt tot stand door activisme. In de Verenigde Staten is men al jaren sterk in activisme. Sinds de civil rights movement werkt een grote groep hard voor gelijkheid in alle aspecten van de samenleving. Ter contrast: in Nederland is pas in 2016 het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Maar de afgelopen 4 jaar komt naleving hiervan maar langzaam op gang. https://mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap πŸ‘½

Slide 5

Slide 5

amerian Podcasts and me

Hoewel ze niet allemaal transcripties hebben, heb ik bij Amerikaanse podcasts veel keuze. Neem nou β€˜To L and Back’. Die podcast heeft sinds aflevering 401 dit jaar transcripties. Omdat er vraag naar is, en het stimuleert meer inkomen via donaties en meer abonnees. https://www.autostraddle.com/tag/to-l-and-back/ πŸ‘½

Slide 6

Slide 6

Amerikaanse podcasts met transcripties

Screenshot van podgist.com

Slide 7

Slide 7

Wie is de vergeten onzichtbare groep?

β€’ Dove mensen * β€’ Slechthorende mensen * β€’ Mensen voor wie Nederlands niet hun moedertaal is β€’ Mensen met gehoorproblemen zoals hyperacusis en tinnitus β€’ En ook mensen die gewoon liever lezen dan luisteren * Samen geschat 1.5 miljoen mensen volgens laatste cijfers van Hoorwijzer.nl πŸ‘½

Slide 8

Slide 8

Situationele beperkingen

β€’ Een luisteraar die momenteel een oorontsteking heeft β€’ Een luisteraar met een slapend kind β€’ Men moet alert zijn en kan daarom geen koptelefoon opzetten β€’ Een luisteraar die vanwege zijn omgeving geen geluid kan gebruiken πŸ‘½

Slide 9

Slide 9

Andere voordelen

β€’ Search Engine Optimalization (SEO) β€’ Meer bezoekers op de site β€’ Hogere ranking in zoekresultaten β€’ Makkelijk doorzoekbaar voor referentie en quoteren β€’ Vertalen naar andere talen πŸ‘½

Slide 10

Slide 10

De feiten

β€˜This American Life’ heeft in 2011 in 6 maanden tijd hun complete backlog laten transcriben. Sindsdien krijgen nieuwe afleveringen binnen 24 uur na publicatie transcripties. https://www.3playmedia.com/why-3play/case-studies/this-american-life/ πŸ‘½

Slide 11

Slide 11

Resultaat van 36 maanden met transcripties

Een Grafiek Het groene lijn laat het steigend aantal transcripties zien. Gelijktijdig komen er meer bezoekers op de site (grijze lijn) Het zwarte lijn laat zien hoeveel unieke bezoekers de transcripties hebben gezien.

Slide 12

Slide 12

Transcripties 101

β€’ Als webpagina (HTML) en niet als PDF β€’ Zorg voor structuur: titel, content β€’ Naam sprekers vetgedrukt of andere aparte opmaak β€’ Witregel tussen sprekers β€’ Volledige podcast en niet alleen de highlights of samenvattingen (Gatekeeping) β€’ Makkelijk vindbaar op de site πŸ‘½

Slide 13

Slide 13

Voorbeeld opmaak aflevering pagina met transcripties

https://www.smashingmagazine.com/category/smashing-podcast

Slide 14

Slide 14

No money, no time

β€’ Toegankelijkheid moet net zo vanzelfsprekend zijn als goede geluidskwaliteit. Maak het een standaard onderdeel van het budget. β€’ Sponsors β€’ Vrijwilligers β€’ Donaties β€’ Laat mensen die een beperking hebben nooit extra betalen voor toegankelijkheid. πŸ‘½

Slide 15

Slide 15

Uitgetypt.nl

Screenshot kosten

Slide 16

Slide 16

Getiktworden.nl

Screenshot kosten

Slide 17

Slide 17

Als je transcripties aanbiedt, vermeld dat dan steeds bij publicatie van elke nieuwe aflevering

Slide 18

Slide 18

Vragen?

Darice de Cuba 🐦 @Darice πŸ“§ darice@darice.org πŸ”— https://darice.org πŸ‘½