Mangfold i mai

01 - 31 May 2022 Event website

«Mangfold i mai» er en arrangement-serie rundt mangfold, inkludering og universell utforming som skal hjelpe deg å forstå hvilken betydning dine valg kan ha for enkeltmennesker, og hvordan du kan bidra til likeverdig deltakelse for alle – både innbyggere, kollegaer og samhandlingspartnere.