OMG! Jakie piękne legacy

A presentation at Confitura 2019 in June 2019 in Warsaw, Poland by Paweł Lewtak

Slide 1

Slide 1

OMG! Jakie piękne legacy Paweł Lewtak @pawel_lewtak

Slide 2

Slide 2

Slide 3

Slide 3

Code without tests Michael Feathers

Slide 4

Slide 4

Nobody sets out to write legacy code Rachel Willmer

Slide 5

Slide 5

Slide 6

Slide 6

Slide 7

Slide 7

Slide 8

Slide 8

Legacy != Twój wróg

Slide 9

Slide 9

Slide 10

Slide 10

Jeśli patrzysz na swój kod sprzed pół roku i nie wiesz co można w nim poprawić, to znaczy że niczego się nie nauczyłeś przez ostatnie pół roku.

Slide 11

Slide 11

Efekt Motyla

Slide 12

Slide 12

Slide 13

Slide 13

Slide 14

Slide 14

Brak testów

Slide 15

Slide 15

Brak dokumentacji

Slide 16

Slide 16

Slide 17

Slide 17

Twój kod = Twoja odpowiedzialność

Slide 18

Slide 18

Przepisać czy poprawić?

Slide 19

Slide 19

Przepisanie od zera

Slide 20

Slide 20

Refactoring

Slide 21

Slide 21

Plan

Slide 22

Slide 22

We’re programmers. Programmers are, in their hearts, architects, and the first thing they want to do when they get to a site is to bulldoze the place flat and build something grand. Joel Spolsky

Slide 23

Slide 23

When we refactor, we should have tests. To put tests in place, we often have to refactor. Michael Feathers

Slide 24

Slide 24

Zasada Pareto

Slide 25

Slide 25

Metoda Mikado

Slide 26

Slide 26

Strangler pattern

Slide 27

Slide 27

Slide 28

Slide 28

Slide 29

Slide 29

Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku Konfucjusz

Slide 30

Slide 30

Remember, code is your house, and you have to live in it. Michael Feathers

Slide 31

Slide 31

Rekomendacje

Slide 32

Slide 32

Slide 33

Slide 33

dziękuję

Slide 34

Slide 34

Slide 35

Slide 35

Credits https://pixabay.com/vectors/test-pattern-tv-tv-test-pattern-152459/ https://pixabay.com/photos/villa-house-gloomy-dark-old-villa-3237114/ https://unsplash.com/photos/FFn2-TW8pxk https://unsplash.com/photos/wah9pnO9G6k https://pixabay.com/photos/peacock-butterfly-butterfly-insect-1655724/ https://www.pexels.com/photo/black-and-white-close-up-eyeball-eyebrow-2011311/ https://pixabay.com/photos/ethics-right-wrong-ethical-moral-2991600/ https://pixabay.com/photos/mikado-play-wooden-sticks-742769/ https://pixabay.com/photos/jungle-strangler-tree-695208/ https://www.pexels.com/photo/mosaic-alien-on-wall-1670977/ https://pixabay.com/photos/learn-student-laptop-internet-3653430/ https://www.pexels.com/photo/cheerful-close-up-coffee-cup-208165/