Jak zacząć udzielać się w projektach Open Source

A presentation at HackerSpace w 100czni in in Gdańsk, Poland by Piotr Gaczkowski