Object Calisthenics – 9 kroków do lepszego kodu

A presentation at PyCon PL in in 96-200 Ossa, Poland by Paweł Lewtak

Prezentacja jest o tym jak przy zastosowaniu kilku zasad pisać krótszy, bardziej czytelny i dużo prostszy w testowaniu kod. Pokażę czym jest Object Calisthenics, jak może pomóc w programowaniu na co dzień i czemu to bardziej wskazówki niż sztywne reguły.