Jak nám responzivní web rozbil obrázky (cs)

A presentation at Devel.cz ‘14 in in Prague, Czechia by Robin Pokorny

Ignite přednáška na Devel.cz Konferenci ‘14 (http://devel.cz/konference/2014)