Begripvolle portretten

A presentation at Design methoden toets in in Rotterdam, Netherlands by Maike Klip

Deze presentatie gaat over mijn ontwerpmethode foto-interviewen om de rol van empathie en begrip te onderzoeken bij de overheid.