Design research bij DUO

A presentation at Gastcollege Hanze Hogeschool in in Groningen, Netherlands by Maike Klip

Dit gastcollege 'design methodes' vertelt hoe ik onderzoek doe naar de relatie die DUO met studenten heeft. Ik vertel 3 over design research methodes en leg uit hoe en waarom ik deze toepas. In het college gingen we ook aan de slag met deze methodes.

Buzz and feedback

Here’s what was said about this presentation on Twitter.