The mother of all iteraties: mijn eindontwerp

A presentation at Master Design by Maike Klip

In deze slidedeck staat het voorstel voor mijn eindontwerp voor de master Design waar 2 jaar onderzoek bij elkaar komt. The mother of all iteraties kun je ook wel zeggen.

Alle experimenten die ik met studenten en ambtenaren deed, staan op een rij. Je ziet welke tot welke leidde, wat eruit kwam en wat de fundamenten zijn van het eindontwerp. Ook deel ik mijn 4 belangrijkste inzichten uit het onderzoek en mijn belangrijkste aanbeveling die je als product zelf terugziet in het eindontwerp: openheid.